• Całodzienny pobyt
    1600,00 zł. Każdego roku uczestniczymy w Programie Maluch Plus organizowanego przez MPiPS, dlatego cena czesnego jest pomniejszona o miesięczną kwotę dofinansowania. Powyższa cena zawiera zajęcia dydaktyczne oparte na rocznych i miesięcznych planach opracowanych dla żłobka, rozwojowe i kreatywne zabawy przygotowane przez wykwalifikowanych instruktorów, zajęcia z lektorem języka angielskiego, zajęcia muzyczne z instrumentami oraz elementami rytmiki , zajęcia logopedyczne oraz cykliczne spotkania z teatrem Arlekin.
  • Do czesnego należy doliczyć koszty wyżywienia 15 zł./dziennie.
  • 1 godzina pobytu w okresie adaptacji – 20 zł.
    Abonamenty za opiekę w systemie godzinowym dostępne tylko w przypadku wolnych miejsc i są ustalane według indywidualnych potrzeb klientów.