• Całodzienny pobyt
    1360,00 zł. z uwzględnieniem dotacji Maluch Plus 2017. Jesteśmy beneficjentami Programu Maluch Plus 2017 organizowanego przez MPiPS, dlatego cena czesnego – 1500,00 zł. -pomniejszona jest o kwotę dotacji 140,00 zł. Powyższa cena zawiera zajęcia dydaktyczne oparte na rocznych i miesięcznych planach opracowanych dla żłobka, rozwojowe i kreatywne zabawy przygotowane przez wykwalifikowanych instruktorów, kurs angielskiego, śpiewane lekcje języka włoskiego, muzykę z elementami rytmiki z Panią Ewą Pawlak, codzienną gimnastykę oraz cykliczne spotkania z teatrem Arlekin.
  • Do czesnego należy doliczyć koszty wyżywienia 8 zł./dziennie.
  • 1 godzina pobytu w okresie adaptacji – 20 zł.
    Abonamenty za opiekę w systemie godzinowym dostępne tylko w przypadku wolnych miejsc i są ustalane według indywidualnych potrzeb klientów.